PIIRA - PIIRAINEN - PIIROINEN - PIIRONEN - PIIRANEN

Sukulipas -hanke

Sukulipas.fi -sivusto perustettiin loppuvuodesta 2005 Koillismaan, Kainuun, Savon ja Karjalan alueilta lähtöisin olevien sukujen yhteiseksi kohtauspaikaksi.

Sivusto tarjosi sukututkijoille ja sukututkimuksesta kiinnostuneille tietoa aiheesta, mahdollisuuden käydä keskustelua forumilla sekä tietoa sukuseurojen yhteistyöstä.

Nyt sukulipas.fi -sivujen tietosisältö on siirretty osaksi eskilpiira.fi -sivustoa. Täältä löydät tietoa sivustosta sekä tietoa nimistä, joita hankkeessa kerättiin.

Näin toimintaperiaatteita kuvaavat sukututkijat Jorma Piirainen sekä Tauno Komulainen marraskuussa 2005:

SUKULIPAS -sivuston toimintaperiaatteita

Nämä sivut kokoavat yhteen lähinnä sellaisia sukuja, joiden kohtalona on ollut asuttaa Kainuun maakuntaa. Esi-isät ovat saapuneet näille kunnaille pääsääntöisesti vesistöreittejä pitkin, joiden latvavedet saavat alkunsa nykyisen Kuhmon kaupungin alueelta.

Vesistöreitit Kuhmosta virtaavat edelleenkin jo Elias Lönnrotin ihastelemasta tarunhohteisesta Kultalähteestä Vartiuksessa sekä itään Vienanmereen että länteen Oulujoen vesistöä pitkin Perämereen. Eteläosista pitäjää Jonkerista lähtee vesireitti Pielisen kautta Suomenlahteen.

Kuva Helsingin yliopiston Helmi-tietokannasta.
Kartta vuodelta 1647.

Näiden vesistöjen varsille tulokkaat asettuivat, kuka halunsa ja tarpeensa mukaan minnekin. Suvut sikisivät ja menivät naimisiin - keskenään. Näin voi helposti päästä lopputulemaan, että kaikkien täällä asuneiden sukujuuret kietoutuvat ja sekoittuvat toisiinsa. Lähtöjuuret voivat olla niin Karjalassa (laajasti ajateltuna), Savossa tai Pohjanmaalla, mutta nyt haarat ulottuvat joka tapauksessa ympäri maapalloa. Etusivun(*) vuodelta 1647 olevaa karttaa katsomalla voi hahmottaa aluetta, josta suvut ovat kotoisin.

(*) Kartta löytyy tekstin vasemmalta puolelta.

Alku tällaiselle yhteistyölle löytyy vuoden 2005 talvesta, jolloin 19.3. nk. kuhmolais-juuriset suvut pitivät ensimmäisen yhteiskokouksensa Seilosen kyläkoululla. Silloin nimettiin työryhmä, joka valmisteli heinäkuun 10.-18. päivinä pidettyjen valtakunnallisten Asumismessujen aikana, edelleen Seilosessa, sukuseurojen toimintaa ja sukutukimusta esittelevän näyttelyn. Näyttelyyn osallistui kaikkiaan 18 sukuseuraa ja sukuyhteisöä. Mukana olivat seuraavat sukuseurat ja -yhteisöt: Eskil Piira Sukuseura/Piira-heimo Sukuseura ry, Heikkisten sukuseura ry, Haveristen sukuseura ry, Huotarien sukuseura ry, Kemppaisten sukuseura ry, Juntusten sukuseura ry. Kettuset, Kilposet, Komulaisten sukuseura ry, Kovalaiset (Poroahon Kovalaiset), Kähkösten sukuseura ry, Kärnät (Eetu ja Manta Kärnän perilliset), Määttä sukuseura ry, Ohtosten sukuseura ry, Polviset, Pulkkisten sukuseura ry, Tikkaset ja Väisäset.

Yhteistyön jatkomuotoja käsittelevä seminaari pidettiin 11.7.2005.

Yksi periaate, joka on tuonut yhteistyön tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, on seurata perinteisen isänpuoleisten sukuharojen lisäksi myös äidin puoleisia sukuhaaroja.

Toinen periaate on ollut, että sukututkimustietoja ollaan valmiita vaihtamaan. Kun joku taho antaa meille tietojaan, niin me olemme valmiita antamaan omat tietomme luovuttajan käyttöön.

Tämä tarjous on saanutkin monet sukuseurat jo nyt vaihtamaan sukututkimustietoja ja näin saamme koko ajan tehtyä yhä täydellisemmäksi näiden yhteisten esi-isiemme verkkoa tai sukupuuta.

Tiedot tarkentuvat ja sukututkimuksien laatu paranee. Samalla poistuu päällekkäisen työn tarve ja työ nopeutuu. Sukuseurojen toiminnan tarvetta se ei vähennä. Kustannuksia se tosin myös säästää.

Nämä sivut eivät ole kaupallista tarkoitusta varten, vaan puhtaasti sukututkimuksen edistämiseen keskittyvät. Sivuja tehdään pääsääntöisesti talkootyönä ja ne kustantavat mukana olevat sukuyhteisöt.

Keskustelupalstalle sekä sukutietoja käsittelevään osaan pääsee rekisteröitymällä. Keskustelupalstalle voivat rekisteröityä kaikki sitä haluavat ja säännöt hyväksyvät henkilöt. Sukututkimustietoja lukemaan pääsevät ne henkilöt, jotka ovat myös itse tietojaan sinne luovuttaneet ja joille salasana on myönnetty.

Kuhmossa 22.11.2005

Jorma Piirainen          Tauno Komulainen
puheenjohtajasukututkija

Yhteystiedot (lähetä sähköpostia klikkaamalla): puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, Sukututkija Jorma Piirainen

Sivuston teknisissä asioissa ota yhteyttä: webmaster.