PIIRA - PIIRAINEN - PIIROINEN - PIIRONEN - PIIRANEN

Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018

Toiminnallinen:

Toiminnallisten asioiden painopiste on sukukokouksen järjestäminen Kuhmossa.

 1. Toisten sukuseurojen kanssa yhteistyötä kehitetään vaihtamalla saatua tietoa kokemuksia sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia koulutuksen ja sukututkimukseen liittyen. Tutkitaan mahdollisuus järjestää samanaikaisesti usean sukuseuran sukukokous.
 2. Jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua eri muodoissa sukuun liittyviin kokous- ja koulutustilaisuuksiin sekä mahdollisille retkille.
 3. Geenitutkimusta jatketaan tähtäimenä suvun varhaisten vaiheiden selvittäminen sekä suvun levittäytyminen Suomessa menneinä vuosisatoina. Ulkomaille siirtyneiden sukujen vaiheita selvitetään uudessa kotimaassa.
 4. Kotisivut, fasebook ja kirjallinen viestintä pidetään ajan tasalla.
 5. Julkista sanaa informoidaan Eskil Piira sukuseuran ajankohtaisista asioista.
 6. Jatketaan sukutaulujen tallentamista sähköiseen muotoon.
 7. Valmistellaan uuden sukukirjan tuottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Taloudellinen:

Taloudellisen toiminnan painopiste on talouden tasapainossa pitäminen ja jatkaminen hyvässä maksuvalmiudessa.

 1. Toimintakauden jäsenmaksu pidetään ennallaan eli 20 € / vuosi.
 2. Mahdollisten henkilöiden palkkakustannuksiin etsitään työllistämisvaroja.
 3. Tutkitaan mahdollisuus jakaa kustannuksia eri sukuseurojen kesken esim tutkimuksissa / testeissä jotka hyödyttävät molempia osapuolia.
 4. Pyritään järjestämään pieniä "porkkanoita" jäsenlukumäärän nostamiseksi.

1.7.2017 Risto Piironen

Yhteystiedot (lähetä sähköpostia klikkaamalla): puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, Sukututkija Jorma Piirainen

Sivuston teknisissä asioissa ota yhteyttä: webmaster.